Uniós forrásból valósul meg Zákány bel- és külterületi vízrendezése

Zákány vízrendezés hirdetmény

Tisztelt Lakók!
Zákány község egyes területein az elmúlt években nagy intenzitású esőzések alkalmával elöntések keletkeztek a mélyebben fekvő ingatlanokat és a rajtuk lévő épületeket veszélyeztetve. Ezért az Önkormányzat a település elöntésekkel gyakran veszélyeztetett területeinek vízrendezési munkáira engedélyes terveket készíttetett, és pályázatot nyújtott be a Dél-dunántúli Operatív program DDOP-5.1.5/0-09 Település bel- és külterületi vízrendezés az LHH-33 kistérségekben címmel kiírt konstrukció keretében „Zákány bel- és külterületi vízrendezése” címmel. A pályázat sikeres volt, 2011 őszén elkezdődhettek a kivitelezési munkálatok.
A támogatott projekt keretében a meglévő vízelvezető rendszer sajátosságainak figyelembe vételével kiépítésre kerülnek nyílt mederlap burkolattal ellátott és zárt csapadékvíz elvezető csatornák és műtárgyak. A nem megfelelő szintben elhelyezett és szűk keresztmetszetű kapubejárók és átereszek is átépítésre kerültek.
Az érintett vízgyűjtő területe 41,25 ha, a megvalósulást követően a vízkároktól megvédett terület 8,1 ha, a védett lakosok száma 218 fő. A megépítendő és felújítandó csatorna hossz 1.402,5 fm.
Támogatási összeg: 25 125 251 Ft A támogatás aránya: 94,999999%
Az önerő mértéke 5,000001%, melyet az Önkormányzat biztosít A kivitelezési munkák befejezésének időpontja: 2012.10.19.

Tisztelettel:
Jankó Szabolcs Zákány Község polgármestere

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 60 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL