Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal

A Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal a képviselő-testületek által létrehozott, helyi önkormányzati költségvetési szerv, amely rendeltetése szerint ellátja a képviselő-testület, az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

 1. Elnevezése: Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal
 2. Rövidített elnevezése: ZKÖH
 3. Irányító szerve: Zákány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 4. Székhelye: 8852. Zákány Május 1. utca 6.
 5. Telephely neve:

  Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal Zákányfalui Kirendeltsége
  Címe: 8853. Zákányfalu Szabadság utca 89.

  Zákányi Közös Önkormányzati Hivatal Őrtilosi Kirendeltsége
  Címe: 8854. Őrtilos Rákóczi utca 29.

 6. Telefonszám: (82) 596-056
 7. Telefaxszám: (82) 596-055
 8. Elektronikus levélcíme:
  zakanyhiv@techno-tel.hu
  zakanyfalu@gelkanet.hu
  8ortilos@mail.techno-tel.hu
 9. Illetékességi területe:
  A hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás alapján Zákány, Őrtilos és Zákányfalu községek közigazgatási területe.
 10. A Hivatal szakmai vezetője: Jegyző
  Elérhetősége: Tel: (82) 596 056, Fax: (82) 596 055, E-mail: jegyzo@zakany.hu
 11. Hivatal belső szervezeti egységei: A hivatal belső egységekre nem tagozódik.
 12. Ügyintézők:

  • Csikós Gáborné Pénzügy, személyzeti ügyek: E-mail küldése
  • Fülöpné Varga Beáta Adó ügyek, anyakönyvi ügyek: E-mail küldése
  • Garai Endre Föld-, építési-, kereskedelmi-, szociális- és gyámügyek, anyakönyvi ügyek: E-mail küldése
  • Fehér Andrea ügyiratkezelé,
  • Hopák Erzsébet Ügyiratkezelés, hagyatéki ügyek, népesség-nyilvántartás: E-mail küldése
  • Pongráczné Varga Mónika pénzügy
  • Nohl Szilvia – Zákányfalui Kirendeltségen szociális ügyek, lakcímnyilvántartás
  • Bíró Ferencné – Őrtilosi Kirendeltségen szociális ügyek, lakcímnyilvántartás, anyakönyvi ügyek

   

 13. A Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározót alapvető jogszabályok:

  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
  • A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény