Helyi adó

Magánszemélyek kommunális adója:

  • 10.000 Ft / lakás
  • 6.000 Ft / pince, hétvégi ház
  • 6.000 Ft / belterületi földrész
  • 10.000 Ft / lakásbérleti jog

Vállalkozók kommunális adója:

Az adó évi mértéke létszámra vetítve 2.000 Ft / fő
2012.01.01.-től nincs fizetési és bevallási kötelezettség.

Építményadó:

400 Ft / m2: vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély esetén.
800 Ft / m2: jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, magánszemélyek, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülések esetén.

Iparűzési adó:

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén:
1.000 Ft: piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység végzése után naptári naponként.
5.000 Ft: építőipari, nyomvonalas létesítményen végzett munkák, illetve egyéb ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység végzése után naptári naponként.

Talajterhelési díj:

A talajterhelési díj kiterjed arra a környezethasználóra (kibocsátóra), aki az önkormányzat illetékességi területén a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatóság engedélyéhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe.
A talajterhelési díj mértéke: 180 Ft / m3 (120 Ft egységdíj * 1,5 területérzékenységi szorzóval)

Gépjárműadó:

  •  gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
  •  gyártási évet követő 4–7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
  • gyártási évet követő 8–11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
  • gyártási évet követő 12–15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
  • gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Minden megkezdett 100 kg után a légugrós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 1200 Ft, gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.