Miénk itt a tér projektindító nap

Miénk itt a tér plakát, Zákány

Jankó Szabolcs polgármestertől kaptunk meghívót a projektindító napra. Örömmel értesített arról, hogy Zákány Község Önkormányzatának, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Miénk itt a tér” című projektjét az Irányító Hatóság 149 036 775 Ft támogatásban részesítette.

Lassan megtanuljuk, hogy a TÁMOP betűszó mit is takar (Társadalmi Megújulás Operatív Program), a számjelzésekkel már bajban vagyunk ugyan, de szerencsére a pályázatoknak címe is van, ami segít az eligazodásban. Jelen program a komplex telep program nevet viseli, ami komplex humánerőforrás hozzáférést, annak fejlesztését jelenti. A projektindító rendezvényre sokan gyűltek össze. Nem csupán prominens vendégek, döntéshozók, de azok közül is többen eljöttek, akikért ez a projekt íródott.

Elsőként Berényi László országgyűlési képviselő, az ORÖ megbízott kapcsolattartója szólt az egybegyűltekhez. Néhány gondolatot idézünk a beszédéből:
— „Mikor az integrációs programokat elindítottuk Magyarországon, legalább azt szerettük volna elérni, hogy ne legyenek leszakadó térségek, régiók az országban. A TÁMOP program azok számára jött létre, akiknek ehhez támogatásra van szükségük, akik önerőből nem képesek a hátrányos helyzetükből kikerülni.
A szegregált körülmények között élő embereknek esélyt kell adni a felzárkózásra, integrálódásra a jövő nemzedék érdelében. A gyerekek, az ifjúság jelentik a jövőt, de nem hagyhatjuk magukra az idősebb álláskeresőket sem. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy áldozhassunk a fejlődésükre, hogy ide tudjuk összpontosítani az EU-s forrásokat. Ennek a leghatékonyabb módja, hogy eredményesnek ígérkező projekteket tervezzünk, sikeres pályázatokat írjunk, hogy le tudjuk hívni az erre szánt összegeket, akár egy ilyen kis faluban is, mint Zákány. A felzárkóztatás, esélyteremtés érdekében kell leginkább összpontosítani az erőinket. A támogatásokat oda kell juttatni, ahol szükség van rá, és ahol valóban eredményt remélhetünk. Ezen a településen, hazai forrásból volt már előzménye ennek az integrációs programnak, mely sikeresen lezajlott, így joggal vélelmezhető, hogy háromszor annyi pénzből, még komplexebb módon tudjuk majd fejleszteni, támogatni a rászorulókat. Szándékosan nem roma vagy cigány embereket, hiszen ez a projekt mindenkit megszólít, aki a projekt területén él és humán fejlesztésre, képzésre, munkahelyre, egyéb támogató segítségre szorul. Erre garanciát vállalok én is, nemcsak mint országgyűlési képviselő, hanem mint az ORÖ elnökhelyettese is, ugyanis az Országos Roma Önkormányzat a projekt teljes ideje alatt ellenőrzi, támogatja a lebonyolítást. Zákányban minden adott a sikerhez, hogy példaértékűek legyenek az eredmények, nemcsak Somogy megyében, hanem országosan is.
A közvéleménnyel is meg kell láttatni, hogy ez a program mindenki számára pozitívumot hoz a településen, összekovácsolja a közösséget, csapatmunkára késztet.

A Zákányban megvalósuló projekt vezetője Novográdecz Antalné. Most az ő gondolataiból idézünk:
— A mostani projektünk különbözik az előzőektől. Nem a lakhatási körülmények megváltoztatására törekszünk, hanem a humán szolgáltatás területén tervezünk pluszt adni. Ebbe beleértendő az oktatás, képzés, a közösségi foglalkozás, a gyerekek fejlesztése, s mindez munkahelyteremtésre irányuló törekvéssel egészül ki. Készen áll egy kiváló megvalósítói csapat, egy hatékony konzorcium, amelynek a feladata a pályázati projekt lebonyolítása.
Jankó Szabolcs polgármester fontos mérföldkőnek tartja ezt a lehetőséget, mely lehetőséget teremt a leszakadók számára, hogy visszakerülhessenek a munka világába. Két, jelenleg használaton kívüli önkormányzati ingatlan is felújításra kerül, megújulva, korszerű felszereléssel áll majd a szociális, közösségi szolgáltatás, a lakosság szolgálatába. A támogatás összege jelentős, reményt jelent arra, hogy nagy előrelépést hozzon. Köszönet jár érte mindazoknak, akik tettek valamit a pályázat sikeréért. Elsősorban a pályázatírók munkája elismerésre méltó. A megyében jelenleg két ilyen nyertes pályázat van, a másik a megyeszékhelyen. Legyünk büszkék rá, hogy ilyen szakembereink vannak. Szeretném őket név szerint is megemlíteni: Novográdecz Antalné Szilvia és Tapolcai Gyöngyi.

A rendezvény forgatagában külön megszólítottuk a projektvezetőt, Novográdecz Antalnét.
— Fontos, hogy minden projekthelyszínen széles társadalmi konszenzusra épülve, a helyi viszonyokat leginkább ismerő szakmai szervezetek partnerségével valósuljanak meg a programok. Ez a konszenzus itt adott. Ugyanis már egy korábbi hasonló pályázati projektben együtt dolgoztunk.
Vállaltam a pályázat generálását és azt, hogy ismét összeszedem a csapatot, akikre a megvalósításban támaszkodhatunk.
Szeptemberben kaptunk értesítést, hogy megnyertük a pályázatot, majd novemberben elindulhatott a megvalósítás is, mely 2014 őszén fejeződik be. Itt jegyzem meg, hogy kiváló kiegészítésül szolgálhat ehhez több másik pályázat is, melyet szintén megnyertünk, illetve folyamatban van a bírálatuk. Pl. egy új, innovációra alapuló szociális szolgáltató kialakítása, a könyvtárfejlesztés, de nem hagyjuk magára az önkormányzati intézményeket, a helyi civil szervezeteket sem, hiszen munkahelyeket teremteni, fejleszteni csak meglévő forrásokból lehet.
— Sikeres megvalósítást és további pályázati lehetőségeket kívánunk.